DPSO ARBOZORG

DE ARBODIENST DIE MEEDENKT

WELKOM BIJ DPSO ARBOZORG

ZON
DPSO Arbozorg is een regionaal opererende, gecertificeerde arbodienst. Wij zijn voortgekomen uit DuPont de Nemours, een bedrijf dat grote waarde heeft voor veiligheid en gezondheid.

Flexibiliteit en pro-actief denken en werken zijn belangrijke kenmerken van onze dienst.

Wij zijn een dienst die een breed pakket aan diensten en produkten aanbiedt:

• Maatwerk op het gebied van verzuimbegeleiding, onderzoek en advies, met een vaste groep bedrijfsartsen en arbo-verpleegkundigen
• Maatwerk op het gebied van veiligheid met een vast team veiligheidskundigen
• Maatwerk op het gebied van arbo-gerelateerde activiteiten met een team van arbeid- en organisatiedeskundige, arbeidshygiënist en arbo-adviseur
• Maatwerk op het gebied van milieu met een team van milieudeskundigen

Onze dienst werkt met vaste contactpersonen en korte communicatielijnen en staat uw bedrijf graag terzijde om een goede en gezonde bedrijfscultuur in stand te houden.Maatwerk op het gebied van verzuimbegeleiding, onderzoek en advies, met een vaste groep bedrijfsartsen en arbo-verpleegkundigen. 

DPSO ARBOZORG

DPSO Arbozorg is een gecertificeerde arbodienst, die voortkomt uit Du Pont de Nemours, een Amerikaans concern dat algemeen bekend staat als voorloper op het gebied van veiligheid en gezondheid.

 

Visie

Wij zijn van mening  dat een veilige houding, herkenbaar in denk- en handelswijze alle ongevallen en bekende nadelige effecten op het gebied van gezondheid kan voorkomen.

 

Diensten

Als arbodienst bieden wij u deskundigheid aan op het gebied van gezondheid, arbeidshygiëne, veiligheid, arbeids- en organisatiekunde en milieu.

 

Contact

Tunnelweg 95

6468 EJ  Kerkrade

Tel: 045 - 567 53 15

Fax: 045 - 567 54 15

 

login