DPSO ARBOZORG

DE ARBODIENST DIE MEEDENKT

Klachten

U heeft een klacht, kritiek of probleem

Wij willen al onze klanten, cliënten, stakeholders en leveranciers tevreden stellen. Uw klacht, kritiek of probleem kunt u bij ons indienen, we zien deze als een mogelijkheid om onze service te verbeteren.

Melden van klacht, kritiek of probleem

Een klacht, kritiek of probleem zullen we direct voor u proberen op te lossen. U kunt contact opnemen met het secretariaat van DPSO Arbozorg om uw probleem door te geven via tel. : 045 – 5675315. U kunt uw klacht, kritiek of probleem ook via email naar ons sturen via  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of via de post naar het volgende adres:

DPSO Arbozorg

Postbus 1085

6468 BB Kerkrade

 

Ook kunt u contact opnemen met (een van) de DPSO Arbozorg medewerker(s), met wie u (regelmatig) contact heeft.

Klachten die niet direct op te lossen zijn, worden via onze klachtenprocedure afgewikkeld.

Afwikkelen van klacht, kritiek of probleem

De ontvangst van de klacht, kritiek of het probleem wordt binnen 2 werkdagen aan u gemeld en er zal aan u doorgegeven worden hoe verder gehandeld wordt.

Onze kwaliteitsmanager zal de termijnen en de te volgen procedure bewaken. Hij zal de beslissing op uw klacht, kritiek of probleem met redenen omkleed aan u meedelen. We zullen de uitkomst van uw klacht, kritiek of probleem, indien dit van toepassing is, meenemen in onze dienstverlening om onze service te verbeteren.

We maken een onderscheid in hieronder genoemde  klachten :

Klachten van niet-medisch inhoudelijke aard

Onze kwaliteitsmanager zal informatie bij de betrokken partijen inwinnen, uw klacht, kritiek of probleem analyseren en binnen 10 werkdagen een eerste terugkoppeling omtrent de voortgang of oplossing aan u laten toekomen. Mocht u van mening zijn dat de geboden oplossing niet bevredigend is, dan kunt u zich wenden tot de onafhankelijke Geschillencommissie Arbodienstverlening. Op de website van Oval - www.oval.nl. - kunt u uw klacht via de daar gemelde klachtenregeling doorgeven.  

Klacht over of meningsverschil over juistheid van het advies van een bedrijfsarts (second opinion)

U twijfelt aan de juistheid van het advies van de bedrijfsarts. In dit geval kunt u een second opinion aanvragen bij de bedrijfsarts. Deze zal uw aanvraag doorsturen naar de onafhankelijke instantie, waarmee DPSO Arbozorg een samenwerking heeft afgesproken. De bedrijfsarts zal de second opinion bedrijfsarts alle relevante informatie omtrent het advies dat aan u is gegeven laten toekomen. De verdere afhandeling zal door de onafhankelijke instantie gebeuren. De kosten voor de second opinion zijn voor (uw) werkgever.

Meningsverschil over, of behoefte aan adviezen over arbeidsongeschiktheid, re-integratie of passend werk

In geval van een meningsverschil of in geval van een behoefte aan advies over :

  • De arbeids(on)geschiktheid van u als werknemer

  • De re-integratie inspanningen van u als werknemer

  • Passend werk voor u binnen het bedrijf van uw werkgever

  • Re-integratie inspanningen van uw werkgever

kunt u terecht bij het UWV voor een deskundigenoordeel : www.uwv.nl.

Klacht over aanstellingskeuringen

U heeft een klacht over de afhandeling of bevinding van een aanstellingskeuring die uw toekomstige werkgever heeft aangevraagd. U kunt dan terecht bij de Klachtencommissie Aanstellingskeuringen, via website : www.aanstellingskeuringen.nl; hier kunt u informatie vinden over hoe te handelen in deze situatie.

Klacht over professioneel handelen van de bedrijfsarts

U twijfelt aan het professioneel handelen van de bedrijfsarts. Uw klacht kan gaan over een onheuse bejegening of onjuiste medische afhandeling door de bedrijfsarts. U kunt uw klacht melden bij het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. Nadere informatie kunt u vinden op de website van dit college : www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl.

Klachten/vragen van financiële aard en over de facturatie

U heeft een vraag over een factuur, dan kunt u hiervoor bellen met het volgende telefoonnummer : 045 -5675315.

U heeft een klacht over de financiële afhandeling van een activiteit, dan kunt u uw klacht hierover indienen bij onze kwaliteitsmanager, die de klacht verder zal opnemen met de betrokken medewerkers. Onze kwaliteitsmanager zal informatie bij de betrokken partijen  inwinnen, uw klacht, kritiek of probleem analyseren en binnen 10 werkdagen een eerste terugkoppeling omtrent de voortgang of oplossing aan u laten toekomen. Zie voor deze afhandeling ook hierboven bij algemene klachten.

 

DPSO ARBOZORG

DPSO Arbozorg is een gecertificeerde arbodienst, die voortkomt uit Du Pont de Nemours, een Amerikaans concern dat algemeen bekend staat als voorloper op het gebied van veiligheid en gezondheid.


Visie

Wij zijn van mening  dat een veilige houding, herkenbaar in denk- en handelswijze alle ongevallen en bekende nadelige effecten op het gebied van gezondheid kan voorkomen.


Diensten

Als arbodienst bieden wij u deskundigheid aan op het gebied van gezondheid, arbeidshygiëne, veiligheid, arbeids- en organisatiekunde en milieu.


Contact

Tunnelweg 95

6468 EJ  Kerkrade

Tel:  045 - 567 53 15

Fax: 045 - 567 54 15