DPSO ARBOZORG

DE ARBODIENST DIE MEEDENKT

ARBOZORG

TEAMWORK BIRDS

 

DPSO hecht grote waarde aan preventie. Om die reden hebben we een uitgebreid dienstenpakket op dit terrein.

Voorbeelden zijn:

- Uitvoeren en toetsen van Risico Inventarisaties en - Evaluaties
- Arbeidshygiënische metingen (bijvoorbeeld geluid en chemische stoffen)
- Voorlichting en training over diverse arbo gerelateerde onderwerpen
- Structureel arbo overleg waarin samenwerking op arbogebied en het optimaal ondersteunen van de klant centraal staan
- Invoer of onderhoud van OSHAS 18001 of VCA systeem
- Ondersteunen bij wijzigingen in wet- en regelgeving (wettelijk register/ noodzakelijke acties)
- Analyse van arbo risico’s in de ontwerpfase (nieuwe installaties/ gebouwen)

DPSO ARBOZORG

DPSO Arbozorg is een gecertificeerde arbodienst, die voortkomt uit Du Pont de Nemours, een Amerikaans concern dat algemeen bekend staat als voorloper op het gebied van veiligheid en gezondheid.

 

Visie

Wij zijn van mening  dat een veilige houding, herkenbaar in denk- en handelswijze alle ongevallen en bekende nadelige effecten op het gebied van gezondheid kan voorkomen.

 

Diensten

Als arbodienst bieden wij u deskundigheid aan op het gebied van gezondheid, arbeidshygiëne, veiligheid, arbeids- en organisatiekunde en milieu.

 

Contact

Tunnelweg 95

6468 EJ  Kerkrade

Tel: 045 - 567 53 15

Fax: 045 - 567 54 15

 

login