DPSO ARBOZORG

DE ARBODIENST DIE MEEDENKT

Cultuuranalyse

PANDA TEAMWORK

DPSO Arbozorg werkt al jarenlang voor bedrijven die bekend staan als Best in Class op gebied van veiligheid. Zelf heeft DPSO Arbozorg diverse producten ontwikkeld om klanten te ondersteunen bij het verbeteren van hun veiligheidsprestatie. Deze producten zijn gericht op het verbeteren van veiligheidsmanagement, veiligheidscultuur en veiligheidsgedrag.

Enkele voorbeelden zijn:

  • Een veiligheidscultuuranalyse waarmee in kaart wordt gebracht waar een bedrijf staat op veiligheidsgebied. Hiermee wordt ook duidelijk welke kansen er zijn om te verbeteren.
  • Veiligheidsworkshops voor managers, leidinggevenden en medewerkers. Hoofd thema is onder meer het nemen van verantwoordelijkheid voor veiligheid.
  • Coachingsprogramma’s voor leidinggevenden op gebied van veiligheid, gezondheid en milieu.
  • Ondersteuning bij de opzet van een meerjaren verbeterplan op gebied van veiligheid, gezondheid en milieu.

DPSO ARBOZORG

DPSO Arbozorg is een gecertificeerde arbodienst, die voortkomt uit Du Pont de Nemours, een Amerikaans concern dat algemeen bekend staat als voorloper op het gebied van veiligheid en gezondheid.


Visie

Wij zijn van mening  dat een veilige houding, herkenbaar in denk- en handelswijze alle ongevallen en bekende nadelige effecten op het gebied van gezondheid kan voorkomen.

 

Diensten

Als arbodienst bieden wij u deskundigheid aan op het gebied van gezondheid, arbeidshygiëne, veiligheid, arbeids- en organisatiekunde en milieu.


Contact

Tunnelweg 95

6468 EJ  Kerkrade

Tel: 045 - 567 53 15

Fax: 045 - 567 54 15

 

login