DPSO ARBOZORG

DE ARBODIENST DIE MEEDENKT

Fysieke belasting

DPSO verleent maatwerk op het gebied van fysieke belasting.

Bij het verrichten van alle soorten werkzaamheden is het belangrijk dat er een balans is tussen wat de medewerker aan kan (belastbaarheid) en wat van de medewerkers gevraagd wordt (belasting).

Om ervoor te zorgen dat dit in balans blijft is het zaak om de belasting goed in kaart te brengen:

Fysieke belasting is terug te herleiden tot 6 type handelingen.

DPSO MENESELIJK LICHAAMA = Tillen en dragen      

B = Duwen en trekken 

C = Trillen en schokken

D = Werkhoudingen                     

E = Repeterende bewegingen 

F = Energetische belasting

 

Voor elke handeling zijn er richtlijnen vast te stellen waarbinnen de fysieke belasting als acceptabel gelabeld kunnen worden.

Voor de belastbaarheid is het belangrijk om zowel de groep als de individuele medewerker te kunnen onderzoeken ; hiervoor zijn verschillende onderzoeken mogelijk zoals individuele fysiotherapeutisch onderzoek en diverse preventieve medische onderzoeken.

DPSO heeft een bedrijfsfysiotherapeut die deze balans in kaart kan brengen en de mogelijkheden aan geeft op welke wijze deze balans terug te krijgen is.

DPSO ARBOZORG

DPSO Arbozorg is een gecertificeerde arbodienst, die voortkomt uit Du Pont de Nemours, een Amerikaans concern dat algemeen bekend staat als voorloper op het gebied van veiligheid en gezondheid.


Visie

Wij zijn van mening  dat een veilige houding, herkenbaar in denk- en handelswijze alle ongevallen en bekende nadelige effecten op het gebied van gezondheid kan voorkomen.

 

Diensten

Als arbodienst bieden wij u deskundigheid aan op het gebied van gezondheid, arbeidshygiëne, veiligheid, arbeids- en organisatiekunde en milieu.


Contact

Tunnelweg 95

6468 EJ  Kerkrade

Tel: 045 - 567 53 15

Fax: 045 - 567 54 15

 

login