DPSO ARBOZORG

DE ARBODIENST DIE MEEDENKT

GEZONDHEID

KINDEREN

Medewerkers worden preventief begeleid zodat ze gezond en fit inzetbaar blijven in hun werk. Tevens worden ook arbeidsongeschikte medewerkers bij hun reintegratie in eigen of passend werk begeleid.

Diensten en produkten die daarbij worden ingezet:

  • Verzuimbegeleiding 
  • Arbeidsomstandigheden spreekuur
    Periodiek ArbeidsGezondheidskundig Onderzoek( PAGO): bijvoorbeeld audiometrie, visustest, longfunctietest 
  • Periodiek Gezondheidskundig Onderzoek (health check) 
  • Medische keuringen ( aanstellingskeuringen, rijbewijskeuringen,…)
  • Vaccinaties (hepatitis, tetanus, griepvaccinatie...)

 

DPSO ARBOZORG

DPSO Arbozorg is een gecertificeerde arbodienst, die voortkomt uit Du Pont de Nemours, een Amerikaans concern dat algemeen bekend staat als voorloper op het gebied van veiligheid en gezondheid.

 

Visie

Wij zijn van mening  dat een veilige houding, herkenbaar in denk- en handelswijze alle ongevallen en bekende nadelige effecten op het gebied van gezondheid kan voorkomen.

 

Diensten

Als arbodienst bieden wij u deskundigheid aan op het gebied van gezondheid, arbeidshygiëne, veiligheid, arbeids- en organisatiekunde en milieu.

 

Contact

Tunnelweg 95

6468 EJ  Kerkrade

Tel: 045 - 567 53 15

Fax: 045 - 567 54 15

 

login