DPSO ARBOZORG

DE ARBODIENST DIE MEEDENKT

VERZUIMBEGELEIDNG

TOP OF HILL
Zowel de zieke werknemer als de werkgever is gebaat bij een snelle reintegratie. De Wet Verbetering Poortwachter vereist dit ook. Tijdens het verzuimspreekuur op locatie van uw bedrijf (of bij de arbodienst) overlegt de bedrijfsarts met de werknemer wat de mogelijkheden en de vereisten zijn tot hervatting van het werk. Niet de beperkingen maar de mogelijkheden van de werknemer zijn hierbij het uitgangspunt. Vooroverleg met de werkgever en snelle terugkoppeling staan hierbij centraal.

Een verzuimanalyse op basis van de verzuimcijfers is mogelijk indien u dit wenst. Deze analyse maakt duidelijk wat de oorzaken van het verzuim zijn. Een passend verzuimbeleid wordt op maat van het bedrijf gevoerd.

DPSO ARBOZORG

DPSO Arbozorg is een gecertificeerde arbodienst, die voortkomt uit Du Pont de Nemours, een Amerikaans concern dat algemeen bekend staat als voorloper op het gebied van veiligheid en gezondheid.


Visie

Wij zijn van mening  dat een veilige houding, herkenbaar in denk- en handelswijze alle ongevallen en bekende nadelige effecten op het gebied van gezondheid kan voorkomen.

 

Diensten

Als arbodienst bieden wij u deskundigheid aan op het gebied van gezondheid, arbeidshygiëne, veiligheid, arbeids- en organisatiekunde en milieu.


Contact

Tunnelweg 95

6468 EJ  Kerkrade

Tel: 045 - 567 53 15

Fax: 045 - 567 54 15

 

login