DPSO ARBOZORG

DE ARBODIENST DIE MEEDENKT

MILIEU

MILIEU HANDEN

 

DPSO Arbozorg verleent maatwerkdiensten op het terrein van de belangrijke milieuaspecten:

  • Afvalpreventie, -reductie, hergebruik, recycling en verwerkingsadviezen,
  • Energie en water-besparingsonderzoeken en verbeterprojecten om tot een duurzame bedrijfsvoering te komen,
  • Milieuzorg ondersteuning,
  • transport van Gevaarlijke Stoffen,
  • vergunningaanvragen,
  • Opvolgen van veranderingen in wet--en regelgeving en gerichte informatie en voorlichting over te nemen acties.

 

Doel is het geven van onafhankelijk, praktijkgericht en probleemoplossend advies, met de nadruk op analyse- en verbetertrajecten. Daarnaast worden algemene bedrijfskundige diensten op milieugebied verleend, zoals het uitvoeren van kosten / baten analyses.

 

Er wordt een integrale benadering nagestreefd waarbij niet alleen gezocht wordt naar een technische oplossing, maar ook organisatorische en sociale factoren in beschouwing worden genomen.

 

DPSO Arbozorg zorgt hierbij voor een optimale inpassing van wettelijke aspecten binnen de bedrijfsvoering.

 

DPSO ARBOZORG

DPSO Arbozorg is een gecertificeerde arbodienst, die voortkomt uit Du Pont de Nemours, een Amerikaans concern dat algemeen bekend staat als voorloper op het gebied van veiligheid en gezondheid.

 

Visie

Wij zijn van mening  dat een veilige houding, herkenbaar in denk- en handelswijze alle ongevallen en bekende nadelige effecten op het gebied van gezondheid kan voorkomen.

 

Diensten

Als arbodienst bieden wij u deskundigheid aan op het gebied van gezondheid, arbeidshygiëne, veiligheid, arbeids- en organisatiekunde en milieu.

 

Contact

Tunnelweg 95

6468 EJ  Kerkrade

Tel: 045 - 567 53 15

Fax: 045 - 567 54 15

 

login