DPSO ARBOZORG

DE ARBODIENST DIE MEEDENKT

MILIEUPROJECTEN

PENGUINS TEAMWORK

DPSO Arbozorg heeft en brede expertise op diverse gebieden die met milieu temaken hebben.We kunnen U dan ook adviseren op een uitgebreid pakket op dit terrein.

Voorbeelden zijn:

- Ondersteunen bij het uitvoeren van een afvalscan en afspraken maken over verbetermogelijkheden om op deze wijze tot afvalpreventie, afvalreductie of kosten reductie te komen.

- Onderzoek naar water verbruik en vervuiling en het aandragen van verbetermogelijkheden op de terreinen van waterkwantiteit en waterkwaliteit.

- Het adviseren bij - en opzetten van - milieuzorgsystemen conform ISO 14001. Tevens ondersteuning bij de implementatie en het certificatietraject.

- Informeren over wetgeving, normen en vergunningen, uiteraard ondersteunen we U ook bij het opvolgen van wijzigingen op deze terreinen.

- Uitvoeren van en ondersteunen bij vergunningsaanvragen

- Adviseren over maatregelen om uw organisatie duurzamer te maken.

DPSO ARBOZORG

DPSO Arbozorg is een gecertificeerde arbodienst, die voortkomt uit Du Pont de Nemours, een Amerikaans concern dat algemeen bekend staat als voorloper op het gebied van veiligheid en gezondheid.


Visie

Wij zijn van mening  dat een veilige houding, herkenbaar in denk- en handelswijze alle ongevallen en bekende nadelige effecten op het gebied van gezondheid kan voorkomen.

 

Diensten

Als arbodienst bieden wij u deskundigheid aan op het gebied van gezondheid, arbeidshygiëne, veiligheid, arbeids- en organisatiekunde en milieu.


Contact

Tunnelweg 95

6468 EJ  Kerkrade

Tel: 045 - 567 53 15

Fax: 045 - 567 54 15

 

login