DPSO ARBOZORG

DE ARBODIENST DIE MEEDENKT

TRANSPORTVEILIGHEID

 BRUGKRAAN

Onze milieudeskundige kan ook optreden voor u als Gevaarlijke Stoffen Veiligheidsadviseur bij transport en opslag van gevaarlijke stoffen en chemicaliën. Onze Veiligheidsadviseur is gecertificeerd voor het vervoer over de weg, binnenscheepvaart en railvervoer. De veiligheidsadviseur ondersteunt u onder meer bij de volgende taken:

- adviseren van Uw bedrijf over het vervoer van gevaarlijke stoffen;
- het toezien op de naleving van de regels;
- nemen van maatregelen om ongelukken te voorkomen;
- opstellen van noodprocedures;
- melden van ongevallen;
- maken van een jaarverslag over de veiligheid bij het vervoer van gevaarlijke stoffen.

DPSO ARBOZORG

DPSO Arbozorg is een gecertificeerde arbodienst, die voortkomt uit Du Pont de Nemours, een Amerikaans concern dat algemeen bekend staat als voorloper op het gebied van veiligheid en gezondheid.


Visie

Wij zijn van mening  dat een veilige houding, herkenbaar in denk- en handelswijze alle ongevallen en bekende nadelige effecten op het gebied van gezondheid kan voorkomen.

 

Diensten

Als arbodienst bieden wij u deskundigheid aan op het gebied van gezondheid, arbeidshygiëne, veiligheid, arbeids- en organisatiekunde en milieu.


Contact

Tunnelweg 95

6468 EJ  Kerkrade

Tel: 045 - 567 53 15

Fax: 045 - 567 54 15

 

login