DPSO ARBOZORG

DE ARBODIENST DIE MEEDENKT

PREVENTIEF MEDISCHE ONDERZOEKEN

KLAVER VIER
Voor de kwaliteit en continuiteit van een organisatie is het van belang dat de werknemer vitaal aan het werk kan en vitaal blijft. Door periodiek preventief medisch onderzoek (pmo) kan de werkgever dit bevorderen. Niet alleen arbeidsgerelateerde risico’s voortkomend uit de RIE, maar ook algemene gezondheidsitems, vitaliteit en welbevinden komen aan bod.

Bij dit PMO staan de volgende items centraal:

> preventie van arbeidsgebonden aandoeningen en beroepsziekten van de werknemer

> bewaken en bevorderen van de gezondheid van de werknemer

> bewaken en verbeteren van het functioneren en de inzetbaarheid

Afhankelijk van het doel van de keuring wordt de keuze van de vragenlijsten bepaald en de inhoud van medische testen. Voorbeelden zijn : audiometrie, longfunctie en visus testen.

 

DPSO ARBOZORG

DPSO Arbozorg is een gecertificeerde arbodienst, die voortkomt uit Du Pont de Nemours, een Amerikaans concern dat algemeen bekend staat als voorloper op het gebied van veiligheid en gezondheid.


Visie

Wij zijn van mening  dat een veilige houding, herkenbaar in denk- en handelswijze alle ongevallen en bekende nadelige effecten op het gebied van gezondheid kan voorkomen.

 

Diensten

Als arbodienst bieden wij u deskundigheid aan op het gebied van gezondheid, arbeidshygiëne, veiligheid, arbeids- en organisatiekunde en milieu.


Contact

Tunnelweg 95

6468 EJ  Kerkrade

Tel: 045 - 567 53 15

Fax: 045 - 567 54 15

 

login