DPSO ARBOZORG

DE ARBODIENST DIE MEEDENKT

VERTROUWENSPERSOON

BRUG ZEE

Medewerkers die op het werk te maken hebben met ongewenste omgangsvormen kunnen voor begeleiding terecht bij verschillende vertrouwenspersonen van DPSO Arbozorg.

Het beschermen van medewerkers tegen (seksuele) intimidatie, discriminatie, pesten en agressie en geweld op het werk maken deel uit van 'arbozorg'.

De vertrouwenspersoon heeft een onafhankelijke positie die nodig is om als eerste aanspreekpunt te fungeren voor medewerkers met een klacht over ongeoorloofd gedrag. Indien nodig kan een erkende mediator ingeschakeld worden.

Het spreekt vanzelf dat de verkregen informatie niet zonder toestemming van betrokkenen aan derden gegeven wordt.

DPSO ARBOZORG

DPSO Arbozorg is een gecertificeerde arbodienst, die voortkomt uit Du Pont de Nemours, een Amerikaans concern dat algemeen bekend staat als voorloper op het gebied van veiligheid en gezondheid.


Visie

Wij zijn van mening  dat een veilige houding, herkenbaar in denk- en handelswijze alle ongevallen en bekende nadelige effecten op het gebied van gezondheid kan voorkomen.

 

Diensten

Als arbodienst bieden wij u deskundigheid aan op het gebied van gezondheid, arbeidshygiëne, veiligheid, arbeids- en organisatiekunde en milieu.


Contact

Tunnelweg 95

6468 EJ  Kerkrade

Tel: 045 - 567 53 15

Fax: 045 - 567 54 15

 

login