DPSO ARBOZORG

DE ARBODIENST DIE MEEDENKT

VITALITEIT

MOUNTAIN CLIMBERS

In het kader van langer doorwerken kunnen wij bedrijven adviseren hoe ze een vitaliteitsbeleid, afgestemd op hun behoeften, vorm kunnen geven om zo hun medewerkers duurzaam inzetbaar te houden.

De volgende diensten en produkten kunnen hierbij worden ingezet:

- Work Ability Index (een instrument om het fysieke, psychische en sociale arbeidsvermogen te meten)

- Health Check   (een medisch onderzoek om leefstijlfactoren die de gezondheid beinvloeden te inventariseren)

- Werknemersenquete

- Gezondheidsvoorlichting ( BRAVO factoren:
Beweging Roken, Alcohol, Voeding ,Ontspanning)

- B
eleidsadvisering

- Ergonomie

- Personeelsbeleid

DPSO ARBOZORG

DPSO Arbozorg is een gecertificeerde arbodienst, die voortkomt uit Du Pont de Nemours, een Amerikaans concern dat algemeen bekend staat als voorloper op het gebied van veiligheid en gezondheid.


Visie

Wij zijn van mening  dat een veilige houding, herkenbaar in denk- en handelswijze alle ongevallen en bekende nadelige effecten op het gebied van gezondheid kan voorkomen.

 

Diensten

Als arbodienst bieden wij u deskundigheid aan op het gebied van gezondheid, arbeidshygiëne, veiligheid, arbeids- en organisatiekunde en milieu.


Contact

Tunnelweg 95

6468 EJ  Kerkrade

Tel: 045 - 567 53 15

Fax: 045 - 567 54 15

 

login